Pieteikums mūzikas publiskam izpildījumam veikalos un klientu apkalpošanas zālēs

1. Informācija par pieteikuma iesniedzēju

2. Informācija par publiskā izpildījuma vietu

3. Laika periods, kuram licence nepieciešama

4. Informācija par vēlamo autoratlīdzības maksājumu periodu

5. Piekrītam saņemt rēķinu pa e-pastu

6. Kontaktpersona

7. Paraksttiesīgā persona

Ja uzņēmumam pieder vairāki veikali, klientu apkalpošanas zāles, par katru objektu tiek aizpildīts atsevišķs pieteikums.