Saņemt licenci vai iesniegt atskaiti

Lai saņemtu licenci autoru darbu izmantojumam pasākumos atkarībā no darbu izmantojuma veida, aizpildiet pieteikumu.

Pieteikumu iespējams aizpildīt elektroniski vai klātienē AKKA/LAA birojā.

 

Saņemt licenci:

 

Muzikāli darbi:

 

 

Vizuāli darbi:

 

 

Iesniegt atskaiti

 

Saņemot licenci par darbu izmantošanu publiskās vietās, ir nepieciešams iesniegt arī programmas paziņojumu, ko iespējams iesniegt kopā ar licences pieteikumu, ja programma zināma jau pirms tam, vai arī pēc tam, programmas paziņojumu iesniedzot pēc fakta.