Vai izmantotājam izsniegtā licence ir derīga jebkurā teritorijā? drukāt

Licencē jānorāda teritorija, kurā izsniegtā licence ir spēkā. Ja licencē nav norādīta teritorija, kurā licence darbojas, tad tā attiecas uz valsti, kurā attiecīgā licence izsniegta. Piemēram, ja baleta trupa saņem licenci baleta iestudējumam, tad tā domāta vienīgi izrādēm Latvijā - viesizrādēm ārzemēs tai jāsaņem atsevišķas licences, kas balstītas uz viesizrāžu apmaksas noteikumiem. Tas pats attiecas uz citu lielo tiesību darbu izmantojumu citu valstu teritorijā, ja tur nedarbojas attiecīga lielo tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija.

Mazo tiesību muzikālo darbu izpildījumam ārvalstīs latviešu izpildītājam licence nav nepieciešama, jo viņa turnejas valsts teritorijā noteikti darbojas autoru mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija, kas licencējusi koncertu organizētājorganizāciju. Bez tam ārvalsts autortiesību organizācijai ir līgums ar Latvijas autortiesību organizāciju, tā ka vienīgais, kas izpildītājam jāsagatavo viesturnejai, ir savu koncertu programma. Tā jāiesniedz ne vien ārvalsts koncertu organizētājorganizācijai vai koncertzāles administratoram, bet arī būtu jāatsūta Latvijas autortiesību organizācijai, lai tā varētu vieglāk kontrolēt Latvijas autoriem izmaksājamo autoratlīdzību.

Atpakaļ Uz augšu