Vai izmantotājiem ir izdevīga autoru mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas esamība? drukāt

Bez šaubām, jā, jo autoru darbu publiskā izpildījuma izmantotājiem ir daudz vienkāršāk vienoties ar vienu organizāciju par samaksas kārtību un lielumu un saņemt vienu visapārējo licenci, kas atļauj visu autortiesību organizācijas pārstāvēto autoru darbu izmantošanu publiskajā izpildījumā, nekā sameklēt katru autoru un vienoties ar katru atsevišķi par darbu lietošanas noteikumiem un autoratlīdzības samaksu. Tas prasītu šādai licenču sagādāšanai milzīgu skaitu darbinieku, kuriem vajadzētu atrast katru autoru, izklāstīt izmantošanas veidu un apstākļus, kaulēties par samaksu u. tjpr. Skaidrs, ka šādas organizatoriskas izmaksas pamatīgi ietekmētu visa pasākuma izmaksas, arī biļešu cenas vai ēdienu cenas restorānā, kurā orķestris spēlē autoru darbus. Turklāt jāatceras, ka autortiesību organizācija pārstāv ne tikai savas valsts autorus, bet arī visus tos ārzemju autorus, ar kuru organizācijām tā atrodas savstarpējās līguma attiecībās. Tādējādi ar to pašu licenci par savas valsts autoru darbu izmantošanu izmantotājs no autortiesību organizācijas iegūst izmantošanai praktiski visu pasaules autoru visus darbus.

Atpakaļ Uz augšu