Par drukātLatvijas autoru biedrība “Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/ Latvijas Autoru apvienība” (AKKA/LAA) apvieno dažādus autorus, kuri kopā, kolektīvā pārvaldījumā īsteno savas mantiskās tiesības un veido efektīvu sadarbību starp autoriem un viņu darbu izmantotājiem, lai nodrošinātu darbu izmantotājiem ērtu iespēju likumīgi izmantot autoru darbus un autoriem saņemt par to autoratlīdzību. Biedrība ir nevalstiska organizācija, un tās darbību vada pašu autoru vēlēta padome.
 
AKKA/LAA pārstāv vairāk nekā 5000 Latvijas autoru un vairāk nekā 4 miljonus ārvalstu autoru un administrē viņu tiesības mūsu valstī. Jau gadiem katru darba dienu vidēji viens jauns Latvijas autors uztic savu mantisko tiesību administrēšanu autoru biedrībai.
 
AKKA/LAA ir Starptautiskās Autoru un komponistu biedrību konfederācijas CISAC un Eiropas autoru un komponistu biedrību apvienības GESAC biedre. Ārzemju autoru intereses AKKA/LAA pārstāv, pamatojoties uz vairāk nekā 130 savstarpējās pārstāvniecības līgumiem, kas noslēgti ar ārvalstu autortiesību organizācijām. Līgumi ar organizācijām no visas pasaules nodrošina to, ka Latvijas autori saņem atlīdzību par savu darbu izmantojumu ārvalstīs, bet ārvalstu autori – par darbu izmantojumu Latvijā.
 
AKKA/LAA ir multirepertuāra autortiesību organizācija – tā pārstāv muzikālo, literāro, dramatisko, vizuālo un audiovizuālo darbu repertuārus.
 
Biedrība īsteno daudzo autoru mantiskās tiesības attiecībā uz ļoti daudziem viņu darbiem daudzos izmantojuma veidos, kolektīvi pārvaldot autoru mantiskās tiesības un realizējot tās tajos darbu lietojuma veidos, kuros autori paši savas tiesības nevar individuāli realizēt tieši lielā darbu skaita un lielā darbu izmantotāju skaita dēļ.
 
AKKA/LAA administrē autoru mantiskās tiesības kolektīvā pārvaldījumā šādos darbu lietojuma veidos:
  • muzikālo darbu publicēšana, publisks izpildījums, reproducēšana, raidīšana un retranslēšana, publiskošana internetā,
  • literāro darbu publicēšana, reproducēšana, publisks izpildījums, raidīšana un retranslēšana, publiskošana internetā,
  • dramatisko, muzikāli dramatisko un horeogrāfisko darbu iestudēšana un izrādīšana, publicēšana, reproducēšana, publisks izpildījums, raidīšana un retranslēšana, publiskošana internetā,
  • vizuālo darbu publicēšana, reproducēšana, demonstrēšana, raidīšana un retranslēšana, publiskošana internetā,
  • audiovizuālo darbu reproducēšana, publisks izpildījums, raidīšana un retranslēšana, publiskošana internetā. 
 
 
AKKA/LAA arī
  • iekasē atlīdzību par reproducēšanai izmantojamām iekārtām un materiālajiem nesējiem un sadala to autortiesību un blakustiesību īpašniekiem,
  • sadala atlīdzību par darbu publisko patapinājumu,
  • administrē vizuālo darbu tālākpārdošanu.
 
Autori pilnvarojuši AKKA/LAA izsniegt atļaujas savu darbu izmantojumam, iekasēt par to autoratlīdzību un izmaksāt to autoriem, tā vienkāršojot savu darbu izmantojuma administrēšanu un iegūstot atbilstošu atlīdzību par lietotajiem darbiem. Biedrība ir efektīvs mehānisms autoru mērķu piepildīšanai. Kultūras radītājiem biedrības veikums dod laiku un līdzekļus jaunu kultūras produktu/vērtību radīšanai.
 
Kultūras produktu lietotājiem – autoru darbu izmantotājiem – AKKA/LAA nodrošina vienkāršu iespēju iegūt atļauju lietot autoru darbus, neprasot šo atļauju katram no daudzajiem Latvijas un ārvalstu autoriem, kuriem katram ir ekskluzīvas jeb izņēmuma tiesības uz saviem darbiem. Autoru darbu izmantotājiem AKKA/LAA atļauja jeb licence nodrošina likumīgu autoru darbu lietojumu.

 

Atpakaļ Uz augšu