Autortiesību īpašnieki drukātAutortiesību īpašnieki ir autori, autoru mantinieki un citi autortiesību pārņēmēji. Autortiesību īpašnieki ir autortiesību subjekti.  

Autors ir fiziska persona, kuras radošo, intelektuālo un māksliniecisko spēju rezultātā radīts literārs vai mākslas darbs.

Autortiesību īpašnieki ir arī autoru mantinieki (intelektuālā īpašuma mantošana notiek tādā pašā kārtībā kā cita īpašuma mantošana). Mantošanas tiesības ilgst 70  gadus pēc autora nāves. Bez tam autora mantiskās tiesības viņa dzīves laikā un pēc autora nāves - bez mantiskajām tiesībām arī daļu no autora personiskajām tiesībām - var iegūt citi autortiesību pārņēmēji (izdevniecības utt. - arī jebkurš darba pasūtītājs vai darba devējs, kura uzdevumā tiek radīts darbs). Katram autortiesību subjektam var būt visas vai tikai daļa no autora tiesībām, kas saskaņā ar likumu fiksētas līgumos vai tiesas spriedumos. Tās tiesības, no kurām autors nevar atteikties saskaņā ar Autortiesību likuma normām, autortiesību pārņēmējs nav ieguvis pat tad, ja autors ar līgumu šīs tiesības nodevis.

Uz visiem autortiesību subjektiem - tātad ne tikai uz autoru pašu vien - attiecināmas tikai tās tiesības, ko viņš ir ieguvis. Autortiesību subjekti savas tiesības realizē paši vai ar savu pārstāvju starpniecību (autoru pārstāvis ir arī Latvijas autoru biedrība AKKA/LAA, kas veic autoru mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu mūsu valsts teritorijā).

Personiskās tiesības nekādi nevar tikt nodotas citai personai - tātad tās autors realizē pats, individuāli.

Arī daudzas mantiskās tiesības autors realizē pats, piemēram, pirmpublicējuma nav iespējama bez autora piekrišanas un rakstiska līguma ar autoru. Ja autors pats administrē savu darbu lietojumu (arī ar jurista starpniecību), tā ir autortiesību individuālā administrēšana. Ja autora mantisko tiesību administrēšanu veic autoru mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija, tad tā ir autortiesību kolektīvā administrēšana jeb kolektīvais pārvaldījums.

Atpakaļ Uz augšu