Autoru akadēmija drukātAutoru akadēmija dibināta 2003.gada 5.februārī ar mērķi veicināt informācijas un pieredzes apmaiņu starp autoriem, sagatavot īpašas programmas par kultūras menedžmentu un autoru tiesībām autoriem, autoru darbu izmantotājiem, valsts pārvaldes un tiesībsargājošo institūciju darbiniekiem.

 

Autortiesībām veltītie jautājumi ir tikai viena no akadēmijas piedāvātajām tēmām. Būtiski ir tas, ka autoriem ir iespēja satikties un dalīties savā starpā ar informāciju, pieredzi, zināšanām, pārdomām, saņemt padomus un varbūt smelties idejas turpmākai rīcībai vienā vai otrā situācijā. Autoru akadēmijā pavadītais laiks ir raksturojams kā amata mācība par lietām, kuras nav iespējams apgūt mācību iestādēs, bet iepazīt tikai reālajā radošā darba procesā.

Aicinām arī pašus autorus piedalīties Autoru akadēmijas organizēšanā, izsakot savus ieteikumus, atsauksmes un ierosinot jaunas nodarbību tēmas!

 

 

Atpakaļ Uz augšu