We use cookies to make usage of the website easier and safer. By continuing your browsing session or by clicking OK you are consenting to our use of cookies. You can cancel your consent at any time changing the settings of the browser and deleting the saved cookies. For more information please visit cookie policy akka-laa.lv.

Cookies ok

Make an agreement

Autors, kura darbs (vismaz viens) ir publicēts vai izziņots, vai publiski izpildīts mehāniskajā ierakstā, var slēgt pilnvarojuma līgumu ar AKKA/LAA par savu mantisko tiesību pārvaldību. Ar to autors nodod biedrībai savas izņēmuma tiesības.

Izņēmuma tiesības ir autora ekskluzīvās tiesības lemt, kas darbu izmantos publiski, tulkos, pārveidos, aranžēs vai citādi pārstrādās, importēs darba kopijas vai varēs darba oriģinālu vai kopijas publiski iznomāt vai patapināt, un saņemt atlīdzību par atļauju izmantot darbu un par darba izmantošanu. Izņēmuma tiesības autors var īstenot pats vai atļaut tās izmantot kādam citam – parasti autortiesību organizācijai.

 

Pēc līguma noslēgšanas biedrība AKKA/LAA saskaņā ar šo līgumu rīkojas autora vārdā un interesēs kā autora oficiāls pārstāvis.

 

Autoram, slēdzot līgumu, ir tiesības izvēlēties, kurus no darba veidiem nodot AKKA/LAA pārvaldījumā, kurus paturēt pašam savā rīcībā, kas nozīmē, ka to izmantošanu pārraudzīs un atlīdzību iekasēs autors pats.

 

Autora līgumu var noslēgt AKKA/LAA birojā, līdzi ņemot pasi vai personas identifikācijas karti.

 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar AKKA/LAA e-pastā info@akka-laa.lv vai zvanīt Autoru daļai: 67506426 vai 26116669.